Doludizgin


  GRAFİK TASARIM TERİMLERİ

  Paylaş
  HeRGeLe
  HeRGeLe
  Admin

  Mesaj Sayısı : 164
  Kayıt tarihi : 29/01/10
  Yaş : 26
  Nerden : Ankara

  GRAFİK TASARIM TERİMLERİ

  Mesaj tarafından HeRGeLe Bir Çarş. Şub. 10, 2010 1:13 pm

  GRAFİK TASARIM TERİMLERİ

  Grafik: Harfleri,
  sözcükleri, tümceleri, fotoğrafları, biçimleri, renkleri kağıt üzerinde
  bir zevk ve oranla yerleştirme ve bu yerleştimede yenilik ve çekicilik
  oluşturma sanatına grafik denir. Eski Yunancadaki “Grapnein” (yazmak)
  kelimesinden dilimize geçmiştir.

  Tasarım: Planlamaya dayalı belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir.
  Grafik Tasarım: Okunan izlenen
  görüntülerin tasarımı şeklinde tanımlanır. Grafik tasarımda görsel
  unsurlar kenar çizgileri ile aynı yönde yerleştirildiklerinde düzenli
  ve durağan, karşıt yönde yerleştirildiklerinde dinamik ve enerjik bir
  yapı oluştururlar.

  Grafik Tasarımın Öğeleri: Çizgi , ton, renk, doku, biçim, ölçü, yön olarak ifade edilebilir. /
  Çizgiler karakterlerine göre ve konumlarına
  bağlaı olarak bazı mesajlarda iletirler. Örneğin; yatay çizgi
  durgunluk, dikey çizgi saygınlık, diyagonal çizgi canlılık, kıvrımlı
  çizgi zerafet ifadesi verir./
  Tonlar
  genellikle görsel imgenin yarımton reprodüksiyon tekniği ile
  tramlanması yoluyla elde edilir. Ton ve çizgi tasarımda kontrastlığı
  oluşturan elemanlardır. /
  Renk, bir tasarımı meydana getiren yapı
  taşlarından biridir. Renkler, izleyen üzerinde değişik etkiler
  uyandırırlar. Bunların bir bölümü kişisel, bir bölümü ise genllenebilir
  duygulardır. Örneğin; sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise
  gevşetici, dinlendirici olması renklerin genellenebilir etkileri olarak
  değerlendirilebilir. /
  Doku, bir yüzey
  üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen olarak adlandırılabilir.
  Örneğin zeminde kullanılan bir ahşap, mermer vb.dokusu. / Bir grafik
  tasarım ürünü, farklı ölçülerdeki görsel unsurların bir araya
  gelmesiyle oluşur. / Bir tasarım yüzeyi üzerinde bulunan çizgisel,
  tipografik ve görsel unsurların yönü önemlidir. Örneğin: Bir gazete
  haberinde yer alan insan fotoğrafi ilgili habere doğru bakmalıdır.

  Grafiker:Görsel sanatlar alanındaki
  ressam, heykeltraş gibi meslek mensuplarından biri olan grafikerler,
  basılması istenen materyali estetik kurallar çerçevesinde baskı için

  düzenleyen; yazıları ve görsel unsurları
  işin niteliğine uygun bir grafik dili kullanarak çekici hale getiren ve
  bu yolla etkili iletişim ortamı yaratan sanatçılardır. Günümüzde
  grafikerlerin sanat bilgisi ve el becerisi yanında, psikoloji ve
  iletişim bilimleri ile de yakından ilgilenmesi gerekmektedir.
  Gün geçtikçe matbaalarda,
  reklam bürolarında, yayınevlerinde grafikerler daha önem
  kazanmışlardır. Grafikerlik önemli bir sanat dalı haline gelmiştir.
  Dünyada ve ülkemizde; güzel sanatlar bölümlerinde grafik anasanat
  dalları açılmıştır. Günümüzde kartvizitten günlük bir gazete sayfasına
  kadar, baskıya girecek her ürün bir grafikerin oluşturacağı taslaktan
  geçmelidir.

  Eskiz (Taslak): Çeşitli unsurların sayfa
  üzerinde nasıl yerleştirileceğini gösteren karakalem ya da kör yazı ve
  resimlerle oluşturulmuş taslak çalışmaları. Taslaklar, fikir taslakları
  ve geliştirilmiş taslaklar olarak iki aşamada ele alınabilirler. Fikir
  taslakları, basılacak ürünle ilgili olarak otobüste, evde, parkta ya da
  herhangi bir yerde üretilmiş kabataslaklara verilen addır.
  Geliştirilmiş taslaklar ise, fikir taslakları içinden seçilen birkaç
  örneğin, işin gerçek ebatlarında bilgisayar ortamında gerçek baskı
  materyalleri ile ya da uygun bir baskı altı malzemesi üzerine ışıklı
  masalarda kör yazı ve resimlerle oluşturulmuş taslaklardır. Bu
  taslaklarda kullanılacak yazı karakteri ve puntosu, varsa fotoğrafın
  yeri ve büyüklüğü, zemin rengi vb. unsurlar basılacakmış gibi
  düzenlenir ve müşteriye sunulur.

  Mizanpaj:
  (Düzenleme) Grafik öğelerininbelirli bir çerçeve içinde dengeli olarak
  yerleştirilmesi. Bir çeşit taslak. Sayfa düzenlemesi, sayfa planı. (La
  mise en page)
  Pikaj:
  Grafik için hazırlanmış; resim, yazı, amblem ve fotoğrafların,
  milimetrik kağıt ya da resim kağıdı üzerine, gönyeli bir şekilde
  kesilerek yapıştırılması. Bu işlem bilgisayarların basım dünyasına
  girmesinden önce yapılırdı. 1990’lı yıllara kadar pek çok matbaa ve
  yayınevi pikajörleri çalıştırırdı. Günümüzde pikaj işlemi
  yapılmamaktadır.

  İllüstrasyon: Başlık, slogan ya da metin
  gibi sözel unsurlardan çok görsel unsurların ağırlıkta olduğu; görsel
  anlatım öğelerinin etkin kullanıldığı grafik tasarım unsurlarının
  bütünü.
  Slogan: Genellikle hafızada kalıcılık için ise ideali 2-3 kelimeden oluşmasıdır.

  Amblem: tek satırdan oluşan, bir ürün,
  hizmet ya da fikri tanıtmak amacıyla yazılmış çarpıcı metinlerdir.
  Sloganlarda sözcük sayısı 5-6′yı geçmemelidir. Özellikle afiş
  tasarımında, vurgulama ve Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik
  kazandıran sözcük özelliği göstermeyen soyut ya da nesnel görüntülerle
  ya da harflerle oluşturulan simgelerdir.

  Logo: İki ya da daha fazla tipografik
  karakterin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle
  oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan marka ya da
  amblem özelliği taşıyan simgeler.
  Simgesel İşaret: Ürün, hizmet,
  düşünce ya da nesneyi simgeleyen işaretler. Trafik işaretleri, ulaşım,
  hastane, sigara içilmez levhaları, bayrak ve flamalar simgesel
  işaretlere örnektir.

  Ticari Marka: Bir ürünün benzer ürünlerden ayrılmasını sağlamak amacıyla üreticiler tarafından kullanılan tanımlayıcı simgelerdir.
  Format: Biçimin, ölçümün ya da bir yayının görünüşü için kullanılan genel bir terim.
  Perspektif: Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği.

  Orijinal: Baskı yoluyla çoğaltılmak üzere
  scannerda taranarak film çıkışa hazırlanan ya da reprodüksiyon
  atölyesinde filmi çekilen tire veya yarıton resim.

  Degrade: Siyahtan beyaza giden tram; koyu
  renkten açık renge ya da bir renkten başka bir renge geçiş işlemi. Daha
  çok değişik zemin denemelerinde tercih edilir.
  Kurum Kimliği: Bir kurumun ya
  da şirketin kartvizit, yazışma, iş gazetesi gibi kağıt baskı
  dökümanlarında sürekli aynı stili kullanmasıyla oluşan ve diğer
  şirketlerden ayrılmasını sağlayan imaj. Tutarlı olmak için bütün
  dökümanlarda aynı yazı tipi, stili, harf ve satır arası boşlukları aynı
  tür boşluklar kullanılır. Bu parçalar bütün yayınlarda aynı yerlerde
  olur.
  Kurum Kimliği Dosyası: Bir
  kurumun imajını güçlendirmek için hazırlanan ve sürekli kullanılacak
  basılı evraklara (logo, amblem, fatura, irsaliye, makbuz, zarf, antetli
  kağıt, kartvizit gibi) ilişkin örneklerin bulunduğu dosya.
  Broşür: Tanıtım amacı taşıyan renkli veya tek renk olarak hazırlanan kitapçık ya da tek, iki, üç ya da akordeon kırımlı föy
  Afiş: Kağıdın yalnız bir
  yüzüne siyah/beyaz veya renkli olarak basılıp duvarlara asılan bir
  çeşit duyuru. Afişler hedef kitle ile buluştukları çevreye bağlı olarak
  iç ve dış mekan afişleri olarak ikiye ayrılır. Dış mekan afişleri,
  büyük boyutları ile duvar yüzeylerinde ilan panolarında hedef kitleyle
  karşılaşırlar. İzlenme süreleri kısadır. İç mekan afişleri, salonlara,
  lobilere ve koridorlara asılır. Bu nedenle de uzun süre izlenme şansına
  sahiptirler. İzlenme süresini dikkate almak gerek.

  Bilboard: 70×100 boyutunda en az 4, en çok 10 parçadan oluşan ve daha çok açık havada hedef kitle ile buluşan büyük boy afiş.
  El İlanı: Bir ürün ya da
  hizmeti duyurmak, tanıtmak amacıyla çok sayıda bastırılıp dağıtılan
  genellikle 1/2 ya da 1/4 A4 boyutundaki basılı materyal.

  Ambalaj: Bir ürünü dış etkilerden korumak,
  tanıtmak, ürünle ilgili imaj yaratmak ve kullanıcıyı bilgilendirmek
  amacıyla kağıt, karton, cam, plastik, teneke, kumaş, ahşap, strafor vb.
  malzemelerden yapılan ürün tamamlayıcısı.

  Prospektüs: Bir ilacın kullanımına ilişkin bilgileri içeren ve ilacın karton ambalajı içinde sunulan basılı materyal.
  Recto: Bir açık kitabın süreli
  yayın ya da benzerlerinin sağ taraf sayfası. Sayfa 1, sürekli olarak
  recto üzerindedir ve rectolar sürekli tek sayfa sayısını taşır.

  Verso: Bir kitabın sol taraftaki sayfası.

  Diapozitif: Saydam, slayt. Görüntünün film
  üzerinde net olarak göründüğü bir fotoğraf türü olup, matbaacılıkta
  görüntü kalitesi açısından tercih edilen orijinaldir.

  Opak:Işık geçirmeyen ve saydam olmayan, ışığı yansıtan. Fotoğrafçılıkta karta basılmış fotoğraflar opak olarak adlandırılır.

  Animasyon: Hareketsiz resimleri canlandırma, çizgi fim tekniği.

  Cilt payı: Basılı alanla, sayfanın ciltlenecek kenarı arasındaki iç marj.

  Donuk sayfa: Sayfa düzeninde tek düze görünen, hareketsiz sayfa. Örneğin; roman, hikaye sayfaları.

  Doyma: Bir renk şiddetinin ölçüsü. Örneğin pembe kırmızıdan, gökyüzü mavisi lacivertten daha az doymuştur.

  İsim Plakası:Yayının başlığının konulduğu
  grafiksel özelliklerle desteklenen bölge (isim plakası genellikle bir
  arka plan, yatay çizgiler, bir alt başlık ve bir açıklama satırı
  içerir. Yönetici listesiyle (künye) karıştırılmamalıdır.)
  Künye: Bir yayının adı, adresi, sahibi, yöneticisi, telefonu, e-mail v.b bilgileri içeren bölüm.

  Piktogram: Nesnelerin stilize edilmiş
  siluetlerindendir. Kolay algılanır, çabuk öğrenilirler. Mektup, telefon
  işareti, sigara içilmez v.b işaretler.

  Düz Anlam: Bir sözcük işaret ya da imgenin doğrudan anlamıdır. Örneğin sarı renk dolgulu bir daire, sarı renkli bir dairedir.
  Yan Anlam: Anlamın ikinci
  aşamasıdır. Yan anlam ancak düz anlamın bulunduğu bir yerde değer
  kazanır, etkili olur ya da önerilir. Örneğin, sarı renk dolgulu bir
  daire görünümü bir güneş olarak algılanabilir.

  Görsel Malzeme: Basılacak her türlü malzeme görsel malzeme olarak adlandırılır. Örnek olarak fotoğraf, slayt, resim ve yazı verilebilir.
  Simetri: 1- Tasarımda iyi
  orantılanmış ve dengelenmiş parçaların oluşturduğu genel yapı 2- Hayali
  bir çizgi ya da düzlemde ayrılmış iki yönlü biçim benzerliği. Örnek
  insan vücudu, dergi ve kitap sayfaları.

  Asimetri: Tasarımda, simetrinin tersine
  orantısızlığa dayalı parçalardan oluşan yapı. Modernist akımlar
  asimetriyi birbirine benzemeyen ya da eşdeğer olmayan görsel unsurlar
  arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir kavram olarak ele
  alıp kullanmışlardır. Asimetrik denge, birbirine benzemeyen ya da
  eşdeğer olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen
  sağlayan bir kavram olarak ele alınmaktadır. Asimetride büyük yazı
  küçük yazıyı, büyük görsel öğe küçük görsel öğeyi ezer ancak sayfada
  yinede bütünlük hakimdir.

  Sızma: Tasarımda basılı alanın bir kısmının örneğin fotoğrafın sayfanın dışına taşması

  Silme: Baskı tasaramında görsel malzemenin sayfa kenarlarında hiç boşluk kalmayacak şekilde sayfanın tamamına yerleştirilmesi.

  Siluet: Arka plandan soyutlanmış bir görüntü veya bir fotoğrafta bir anahtar öğeyi soyutlama amacıyla arka planın kaldırılması.
  Görsel Hiyeraşi: Tasarım
  içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçümlenmesi
  anlamına gelir. Kimi tasarımlarda fotoğraf öne çıkarken, kimisinde de
  tipografik unsurlar, kimisinde renk, hatta bazılarında tasarım
  yüzeyindeki beyaz boşluköne çıkabilir.

  Forma:
  Kağıt tabakaları genellikle 4,8.16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere
  bölünmektedir. Bu birimlere forma denir. Kitap, dergi gibi çok sayfalı
  basılı materyallerin planlanması forma üzerinden yapılır.

  Reklam: Bir ürün ya da hizmetin basın ve
  yayın araçlarına para karşılığında tanıtılarak kamuoyuna iletilmesine
  yönelik faaliyetlerin tümü.
  Reklam Ajansı: Bir ürün ya da
  hizmetin tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve yeteneğe sahip
  uzmanların oluşturduğu topluluk.

  Ajans: Bünyesinde ajans yöneticisi,
  müşteri temsilcisi, sanat yönetmeni, pazar araştırmacısı, metin yazarı,
  medya sorumlusu, trafik sorumlusu, üretim sorumlusu, tasarımcı,
  illüstratör, fotoğrafçı, dizgi operatörü, endüstri tasarımcısı,
  personel sorumlusu gibi elemanları barındıran; bir ürün ya da hizmeti
  tanıtmak, duyurmak, sattırmak için reklam, pazarlama ve tanıtım
  faaliyetleri yürüten işletme.

  Vinyet: Dizgi ve sayfa düzenleme işlerinde
  zemin ve aralarda, köşelerde kullanılan ve sistematik parçalar halinde
  imal edilen süsler, figürler, çiçekler vb. Günümüzde vinyetler
  bilgisayar ortamında clipart dosyalarında hazır olarak bulunmaktadır.
  -------------------------------------------


  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


  _________________
  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

   Forum Saati Perş. Ocak 24, 2019 3:20 am